Türkiye gelişen ve değişen güçlü bir ülke olma yolunda ilerlerken eğitim bu süreci hızlandıran bir sektör olmuştur. Lider Yayınları bu süreci desteklemek amacıyla aşağıdaki misyon, vizyon ve değerleri benimseyerek kurulmuştur.

Misyonumuz:

Türkiye'de akademik gelişimi, kariyer edinmeyi, eğitimi ve başarıyı gereksinim olarak gören kişi ve kuruluşları bu hedeflerine ulaşmada yeni ve farklı bir bakış açısı vererek alternatif hizmetleri veren bir kurum olmaktadır.

Vizyonumuz:

Değişme, gelişme ve başarmayı hedefleyenlerin tercih ettiği öncü bir merkez olmaktadır.

Değerlerimiz:

· İnsan odaklı olmak

· Sorun çözmeyi öğrenmek

· Güven

· İşbirlikli çalışma

· Bilimsellik

· Süreklilik


Lider Yayınlarının kökeni 2000 yılında Aydın ilinde kurulan Lider Dershanelerinin birikim ve deneyimlerine dayanmaktadır.

Lider Dershaneleri eğitim sektörüne Aydın'dan başlayarak tüm Türkiye'ye yayılan bir hizmet alanı, marka olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’nin farklı yörelerinde açmış olduğu 23 adet kurum ile birlikte yapılanmakta olan yaklaşık 96 kuruma teknik destek ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.


Lider Dershaneleri sınavlara hazırlık ve akademik kariyer edinme sürecini yaşayan tüm öğrencilere oluşturmuş olduğu akademik ve özgün öğretim sistemleriyle yardımcı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’de sınav sistemlerinin yapılandırılmasında ve uygulamalarında basın, yayın ve tüm kamuoyu için yönlendirici referans kaynağı olmuştur.

Lider Dershaneleri tüm bu birikimlerini Lider Yayınları organizasyonunda yeniden yapılandırma kararını almıştır. Bu amaçla yayınevi kurumsallaşmasına KPSS, ÖABT, A GRUBU, ALES, DGS alanlarında oluşturacağı akademik ve özgün nitelikteki yayınları yerleştirmiştir. Temel amaç söz konusu alanlarda yeni, farklı ve alternatifli yayınları çıkarmak ve bu alanlarda Türkiye‘de bir “Sınavlara Hazırlık ve Test Merkezi” durumuna gelmektedir.

Lider Yayınlarının hazırlanmasına yön veren ilkeler şunlardır;

1. ÖSYM'nin sınav kapsamına ve soruların yapısal özelliklerine uygun akademik ve özgün nitelikteki konu anlatımları

2. Bireysel öğrenme teknikleriyle zenginleştirilmiş, görsel destekli, açık, net ve basit bir anlatım dili

3. Çoktan seçmeli test tekniğinin gerektirdiği soru çözümleme becerilerinin geliştirileceği soru yapıları

4. Öğrencinin kendi gelişim düzeyini takip edebileceği öğretim düzenesi

5. Geniş literatür taramalarının yapıldığı ve güncel konuların düzenlendiği aktif yenileme sistemi

6. Okuyucusu ile interaktif sistemle görüş ve önerilerinin alınacağı, sorularının cevaplanacağı, karşılıklı iletişim kurma

 

Lider Yayınevinin organizasyonu şu şekildedir:

ADEM ERDEM: YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ENGİN POLAT:  OKULLAŞMA KOORDİNATÖRÜ

GÜVEN GÖLLÜOĞLU: ALES - DGS KOORDİNATÖRÜ

DİLEK ÖZDEN: FİNANS MÜDÜRÜ

ARZU ALAN: EDİTÖR

İHSAN DEMİR: FRANCHISE KOORDİNATÖRÜ

EGEMEN TUNCER:  LİDER PLUS PAZARLAMA SORUMLUSU

SAVAŞ DOĞAN: GENEL YAYIN YÖNETMENİ